Ştiri

Luna mai este luna promovării economiei sociale

Written by redactia
 

Luna mai este luna promovării economiei sociale, având drept scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, îmbunătățirea condițiilor de viața și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau din categorii vulnerabile.

Reglementat prin Legea nr. 219/2015, sectorul economiei sociale urmărește creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în întreprinderi sociale de inserţie şi întreprinderi sociale, prin dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupuri vulnerabile, pe termen scurt sau mediu, pentru integrarea treptată a acestora pe piaţa muncii în economia reală, precum și susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social.

Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) prin agențiile județene, respectiv AMOFM București.

Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entitățile în domeniu desfășoară, în principal, activități de interes general precum:

-producerea de bunuri, prestarea de servicii sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia;

-promovarea, cu prioritate, a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, dar și dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate acestora;

-dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile.

 

Informații despre atestarea întreprinderilor sociale și actele necesare se pot obține la sediul AJOFM Arad, str. Călugăreni nr. 1 A – dl. Ardelean Călin, tel : 0770550678, e-mail : calin.ardelean@ar.anofm.ro, precum și la secretariat, telefon : 0257/211230.

About the author

redactia

Leave a Comment