Ştiri Uncategorized

ITM Arad avertizează angajatorii

Written by redactia

Un pas de la sancţiune contravenţională la infracţiune în cazul muncii fără forme legale

Practicarea unei activităţi fără forme legale presupune acceptul celor două părţi, iar dincolo de necunoaşterea  legislaţiei şi reticenţei faţă de reprezentanţii instituţiilor, putem afirma că unul dintre cele mai nocive fenomene de pe piaţa muncii este până la urmă complicitatea dintre lucrătorul la „negru” şi angajator.

Reamintim pe această cale faptul că munca fără forme legale, implică riscuri atât pentru angajator cât şi pentru angajat

Astfel, pentru angajator:

  • amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată la muncă fără încheierea unui contract individual de muncă;
  • închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă penală pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă( art.264 alin.4 din Codul Muncii);
  • imposibilitatea unui control asupra lucrătorului în legătură cu calitatea şi cantitatea muncii. De asemenea, angajatorul nu poate angaja răspunderea civilă şi penală pentru lucrătorii care produc pagube la locul de muncă etc.

Atenționăm ceea ce ar trebui să ştie persoanele care lucrează fără forme legale:

  • dacă desfăşoară activitate la un angajator fără încheierea unui contract individual de muncă pot fi sancţionate cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
  • contractele individuale de muncă încheiate, se înregistrează de către angajator, în registrul general de evidenţă a salariaţilor, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;
  • la solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia:
    • copii ale documentelor existente în dosarul personal;
    • copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării;

Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.

 

 

Sarb-Gligor Daniel

Inspector șef adjunct RM

About the author

redactia

Leave a Comment